User Tools

Site Tools


zpradat:cs:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zpradat:cs:start [2019/02/19 10:17]
vitek
zpradat:cs:start [2019/02/19 10:21] (current)
vitek
Line 8: Line 8:
  
 V jarním semestru 2019 jsou **přednášky** ve čtvrtek od 10:00 do 11:50 v botanickém praktiku [[https://​kompas.muni.cz/​auth/​BHA37N02025/​@1844605.4,​6305192.28,​z22|A36-225]]. V jarním semestru 2019 jsou **přednášky** ve čtvrtek od 10:00 do 11:50 v botanickém praktiku [[https://​kompas.muni.cz/​auth/​BHA37N02025/​@1844605.4,​6305192.28,​z22|A36-225]].
-**Cvičení** bude letos pravidelně ​pondělí ​od 16:00 do 17:50 v počítačové učebně [[https://​maps.muni.cz/​kompas/?​code=BHA10N03026|A9-316]] v UKB.\\ +**Cvičení** bude v úterky ​od 12:00 do 13:50 v počítačové učebně [[https://​maps.muni.cz/​kompas/?​code=BHA10N03026|A9-316]] v UKB.\\ 
-Cvičení ​bude nově probíhat ​v programu **R**. ​S cvičeními ​začneme až po první ​přednášce, tj. v pondělí 26.2.2018.+Cvičení ​probíhá ​v programu **R**. ​začínáme hned první ​týden, tj. 19.2.2019.
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
 ==== Informace o rozvrhu ==== ==== Informace o rozvrhu ====
-Cvičení ​30.4. a 14.5. odpadá. Poslední cvičení bude 21.5.2018.\\ +Cvičení ​12.3. a přednáška ​14.3. odpadá.\\
-Přednáška ​16.4.2018 taktéž ​odpadá, poslední tedy bude 9.5.2018.+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
zpradat/cs/start.txt · Last modified: 2019/02/19 10:21 by vitek