User Tools

Site Tools


zpradat:cs:start

Zpracování dat v ekologii společenstev

Předmět Bi7540, PřF MU, vyučující Vít Syrovátka

V jarním semestru 2017 probíhají přednášky každé pondělí od 17:00 do 18:50 v seminární místnosti A32-329. Cvičení bude ve třech až čtyřech blocích v pondělí od 9:00 do 12:30 v počítačové učebně A9-316 v UKB.

Zájemci mohou cvičení absolvovat blokově v R v rámci předmětu Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R. Potom je zkouška obou předmětů spojená, pouze závěrečná práce je vypracována v R.

Info o závěrečné práci a zkoušce zde

Cíle předmětu

Během přednášek jsou studenti seznámeni se základními metodami hodnocení vícerozměrných dat, zejména rostlinných a živočišných společenstev, počínaje kontrolou dat, přes transformace dat, výběr vhodné míry nepodobností až po ordinace a klasifikace. Během cvičení pak mají možnost si probírané metody prakticky vyzkoušet v programu CANOCO 5, případně R.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně používat příslušné statistické metody.

Zkouška

Pro zkoušku je vyžadováno zpracování závěrečné práce strukturované jako vědecký článek. V ní student zanalyzuje vlastní nebo vybraná data pomocí probíraných metod a vlastní zkouška bude formou diskuze nad prací. Více informací viz zde.

zpradat/cs/start.txt · Last modified: 2017/02/23 17:09 (external edit)