User Tools

Site Tools


zpradat:cs:start

Zpracování dat v ekologii společenstev

Předmět Bi7540, PřF MU, vyučující Vít Syrovátka

Tyto stránky jsou v průběžné výstavbě. Postupně budou doplňovány zadáními a řešeními příkladů na cvičení a také teorií. Zatím jsou zde k dispozici přednášky a příklady z minulých let.

V jarním semestru 2018 probíhají přednášky každou středu od 11:00 do 12:50 v seminární místnosti A32-329. Cvičení bude letos pravidelně v pondělí od 16:00 do 17:50 v počítačové učebně A9-316 v UKB.
Cvičení bude nově probíhat v programu R. S cvičeními začneme až po první přednášce, tj. v pondělí 26.2.2018.

První cvičení bude v pondělí 26.2.2018.

Cíle předmětu

Během přednášek budou studenti seznámeni se základními metodami hodnocení vícerozměrných dat, zejména rostlinných a živočišných společenstev, počínaje kontrolou dat, přes transformace dat, výběr vhodné míry nepodobností až po ordinace a klasifikace. Během cvičení si pak probírané metody vlastnoručně osaháme v programu R.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně používat příslušné statistické metody.

Zkouška

Pro zkoušku je vyžadováno zpracování závěrečné práce strukturované jako vědecký článek. V ní student zanalyzuje vlastní (nebo vybraná) data pomocí probíraných metod a vlastní zkouška bude formou diskuze nad prací. Více informací viz zde.

zpradat/cs/start.txt · Last modified: 2018/02/25 18:48 by vitek