User Tools

Site Tools


zpradat:cs:start

Zpracování dat v ekologii společenstev

Předmět Bi7540, PřF MU, vyučující Vít Syrovátka

Tyto stránky jsou v průběžné výstavbě. Postupně budou doplňovány zadáními a řešeními příkladů na cvičení a také teorií. Zatím jsou zde k dispozici přednášky a příklady z minulých let.

V jarním semestru 2019 jsou přednášky ve čtvrtek od 10:00 do 11:50 v botanickém praktiku A36-225. Cvičení bude v úterky od 12:00 do 13:50 v počítačové učebně A9-316 v UKB.
Cvičení probíhá v programu R. A začínáme hned první týden, tj. 19.2.2019.

Informace o rozvrhu

Cvičení 12.3. a přednáška 14.3. odpadá.

Cíle předmětu

Během přednášek budou studenti seznámeni se základními metodami hodnocení vícerozměrných dat, zejména rostlinných a živočišných společenstev, počínaje kontrolou dat, přes transformace dat, výběr vhodné míry nepodobností až po ordinace a klasifikace. Během cvičení si pak probírané metody vlastnoručně osaháme v programu R.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně používat příslušné statistické metody.

Zkouška

Pro zkoušku je vyžadováno zpracování závěrečné práce strukturované jako vědecký článek. V ní student zanalyzuje vlastní (nebo vybraná) data pomocí probíraných metod a vlastní zkouška bude formou diskuze nad prací. Více informací viz zde.

zpradat/cs/start.txt · Last modified: 2019/02/19 10:21 by vitek