User Tools

Site Tools


zpradat:cs:sources:papers

Explorace dat

Zuur, A. F., Ieno, E. N. and Elphick, C. S. (2010), A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. Methods in Ecology and Evolution, 1: 3-14. https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2009.00001.x
Návod na explorační analýzu dat. Vztahuje se i na analýzy s jednorozměrnou závislou proměnnou.

Nepodobnosti

K. Robert Clarke, Paul J. Somerfield, M. Gee Chapman (2006), On resemblance measures for ecological studies, including taxonomic dissimilarities and a zero-adjusted Bray–Curtis coefficient for denuded assemblages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 1: 55-80. https://doi.org/10.1016/j.jembe.2005.12.017
Autoři navrhují Steinhausův (Bray-Curtis) index nepodobnosti upravený k použití pro prázdné lokality a porovnávají jej s mnohými dalšími nepodobnostmi, jejichž vzorečky jsou v textu článku. Nepodobnosti vyjádřující podíly nesdílených druhů jsou prezentovány v procentech - násobeny 100.

Koleff, P. , Gaston, K. J. and Lennon, J. J. (2003), Measuring beta diversity for presence–absence data. Journal of Animal Ecology, 72: 367-382. https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2003.00710.x
Bestiář binárních (tedy pro prezenčně-absenční data) metrik nepodobnosti.

Anderson, M. J., Ellingsen, K. E. and McArdle, B. H. (2006), Multivariate dispersion as a measure of beta diversity. Ecology Letters, 9: 683-693. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00926.x
V článku Marti Anderson a její kolegové publikují netradiční, zajímavou logaritmickou transformaci dat a modifikovaný Gowerův index nepodobnosti. Hlavní téma je představení konceptu mnohorozměrné disperze jako míry betadiverzity.

PCA

Gillet, F. , Mauchamp, L. , Badot, P. and Mouly, A. (2016), Recent changes in mountain grasslands: a vegetation resampling study. Ecol Evol, 6: 2333-2345. https://doi.org/10.1002/ece3.1987 Příklad PCA na vegetačních datech a testování hypotézy pomocí RDA. Do PCA jsou dále fitovány (pasivně vloženy) proměnné prostředí, ale i charackteristiky společenstev vypočítané z druhových dat, jako indikační hodnoty, či různé míry diverzity.

Postupný výběr proměnných v přímé analýze

Blanchet, G. F., Legendre, P., & Borcard, D. (2008). Forward selection of explantory variables. Ecology. http://doi.org/10.1139/X03-267 Návod na postupný výběr vysvětlujících proměnných do modelu v přímé gradientové analýze.

zpradat/cs/sources/papers.txt · Last modified: 2018/04/03 18:37 by vitek