User Tools

Site Tools


zpradat:cs:sources:books

Multivariate Analysis of Ecological Data using Canoco 5

Petr Šmilauer & Jan Lepš, Cambridge University Press 2014

Knihu bylo možné stáhnout v rámci dočasného přístupu k plným textům cca 1 500 online knih Cambridge University Press z oblasti chemie a life sciences na http://ebooks.cambridge.org (vpravo vedle obrázku odkaz pro zobrazení knih podle oboru). Přístup byl možný do 2. května 2016.

Stažená kniha je k dispozici zde (po přihlášení).

Datasety a Canoco soubory použité v knize je možné si stáhnout zde.Mnohorozměrná analýza ekologických dat (skripta)

Jan Lepš & Petr Šmilauer, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budjovicích, České Budějovice, 2000

Skripta, v nichž se autoři věnují především základním ordinačním technikám PCA, DCA, RDA a CCA. Obsahují ne příliš teorie, ale ukázky praktické aplikace v programu CANOCO. Rozvedena interpretace ordinačních diagramů a příklady použití metod, prakticky ale chybí metody založené na analýze distančních matic (jen okrajově pojednána shluková analýza).
Skripta jsou dostupná na adrese http://regent.jcu.cz/skripta.pdf.Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část 1. Data o druhovém složení (skripta)

Tomáš Herben & Zuzana Münzbergová, Praha, 2003

Zejména příklady tradičních analýz (PCA, DCA, RDA, CCA) dat z různých vzorkovacích designů.
Dostupná na ftp://botany.natur.cuni.cz/skripta/zpracovani_geobot_dat/multivar.pdf.

zpradat/cs/sources/books.txt · Last modified: 2018/04/26 17:17 by vitek