User Tools

Site Tools


zpradat:cs:software

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zpradat:cs:software [2017/05/30 16:24]
vitek
zpradat:cs:software [2017/05/30 16:25] (current)
vitek
Line 4: Line 4:
  
 ==== CANOCO 5 ==== ==== CANOCO 5 ====
-Ve cvičeních budeme používat program CANOCO 5. CANOCO 5 je vhodné výpočet ordinací, kreslení ordinačních diagramů, kreslení odpovědních křivek. Neumožňuje klasifikaci.+Ve cvičeních budeme používat program CANOCO 5. CANOCO 5 je vhodné ​pro výpočet ordinací, kreslení ordinačních diagramů, kreslení odpovědních křivek. Neumožňuje klasifikaci.
  
 Zde si můžete stáhnout {{zpradat:​soft:​canoco_5.zip|instalaci}} (vyžaduje přihlášení,​ Log In vpravo nahoře). Prosím, nešiřte dál. Zde si můžete stáhnout {{zpradat:​soft:​canoco_5.zip|instalaci}} (vyžaduje přihlášení,​ Log In vpravo nahoře). Prosím, nešiřte dál.
zpradat/cs/software.txt · Last modified: 2017/05/30 16:25 by vitek