User Tools

Site Tools


zpradat:cs:software

Software

Software s licencí pro PřF

CANOCO 5

Ve cvičeních budeme používat program CANOCO 5. CANOCO 5 je vhodné pro výpočet ordinací, kreslení ordinačních diagramů, kreslení odpovědních křivek. Neumožňuje klasifikaci.

Zde si můžete stáhnout instalaci (vyžaduje přihlášení, Log In vpravo nahoře). Prosím, nešiřte dál. Po instalaci je nutné CANOCO aktualizovat. Postup instalace:

  1. rozbalte ZIP archiv,
  2. spusťte soubor setup.exe,
  3. během instalace budete vyzváni k zadání licenčního kódu. najdete jej v souboru (heslo.txt),
  4. po nainstalování spusťte CANOCO 5,
  5. v menu Help vyberte možnost Check for Updates - zde najdete odkaz na webovou stránku, na které je dostupná nejnovější aktualizace (vpravo nahoře “The binary updater to version 5.04 can be downloaded here.”)
  6. stáhněte a instalujte update (před vlastní instalací aktualizace je třeba program CANOCO 5 zavřít).

Soubor s updatem na poslední verzi 5.04 je možné stáhnout přímo zde: http://www.canoco5.com/updates/c504updt.exe

PC-ORD 5

PC-ORD je vhodný hlavně pro klasifikaci, ale počítá i ordinace. Instalační soubor je zde (vyžaduje přihlášení, Log In vpravo nahoře). Opět, prosím, nešiřte.

Freeware

R

Nemohu než doporučit. Umí naprosto všechno, se skvělou grafikou. Jediný program, který používám na jakoukoliv statistiku či jiné počítání a kreslení grafů. Ze začátku vyžaduje jisté úsilí a znalost základních pravidel - funguje pomocí příkazového řádku. Instalaci najdete zde https://www.r-project.org/, link pro instalační soubor pro Windows je zde.

WinKyst

Tento program osobně neznám. Slouží k výpočtu NMDS. Oproti CANOCO 5 údajně nabízí více možností, například umožňuje nakreslení Sheppardova diagramu, nebo výběr optimálního počtu dimenzí doporučeného pro daný datový soubor (v R samozřejmost).

TWINSPAN for Windows

Program pro výpočet Two-way indicator species analysis. (Implementováno i v R).

zpradat/cs/software.txt · Last modified: 2017/05/30 16:25 by vitek