User Tools

Site Tools


zpradat:cs:homework

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zpradat:cs:homework [2019/04/02 15:28]
vitek
zpradat:cs:homework [2019/04/02 15:32] (current)
vitek
Line 1: Line 1:
 ====== Domácí úkol ====== ====== Domácí úkol ======
-====Literární rešerše ​libovolného článku v němž je použita ordinační metoda====+====Stručná prezentace ​libovolného článku v němž je použita ordinační metoda====
  
-Cílem ​rešerše ​je, abyste se seznámili s použitím ordinační metody v praxi.\\ +Cílem je, abyste se seznámili s použitím ordinační metody v praxi.\\ 
-Najděte si, prosím, nějaký článek publikovaný v odborném časopise, v němž je použita nějaká ordinační metoda. Může jít o ordinaci nepřímou i přímou. Zatím jsme se zabývali jen nepřímými,​ ale k přímým se dostaneme příště. Článek by měl být pokud možno z vašeho oboru, ale není to podmínkou. Klidně použijte nějaký článek, který čtete k vaší práci. Při hledání můžete použít např. [[http://​apps.webofknowledge.com/​|Web Of Knowledge]],​ [[https://​scholar.google.cz/​|Google Scholar]] či [[https://​www.google.cz/​|Google]].+Najděte si, prosím, nějaký článek publikovaný v odborném časopise, v němž je použita nějaká ordinační metoda. Může jít o ordinaci nepřímou i přímou. Článek by měl být pokud možno z vašeho oboru, ale není to podmínkou. Klidně použijte nějaký článek, který čtete k vaší práci. Při hledání můžete použít např. [[http://​apps.webofknowledge.com/​|Web Of Knowledge]],​ [[https://​scholar.google.cz/​|Google Scholar]] či [[https://​www.google.cz/​|Google]].
  
-Článek si pozorně pročtěte a do textu rešerše (1, maximálně 2 strany A4) stručně shrňte:+Článek si pozorně pročtěte a do krátké prezentace ​stručně shrňte:
   * pozadí řešeného problému,   * pozadí řešeného problému,
   * hlavní otázku, na kterou se snažili autoři odpovědět,​   * hlavní otázku, na kterou se snažili autoři odpovědět,​
Line 14: Line 14:
  
 Pokud navíc připojíte svůj vlastní kritický názor na způsob použití metody, budu přešťastný. Pokud navíc připojíte svůj vlastní kritický názor na způsob použití metody, budu přešťastný.
 +
 +**Krátký referát o článku odprezentujete na přednášce 4.4.2019.**
  
 Tento úkol je zcela dobrovolný. Pokud jej splníte, potěšíte mě a jistě budete obohaceni. Navíc ke splnění přihlédnu při zkoušce, pokud se budu rozhodovat mezi dvěma známkami (přikloním se k té lepší v případě, že jste úkol splnili). Tento úkol je zcela dobrovolný. Pokud jej splníte, potěšíte mě a jistě budete obohaceni. Navíc ke splnění přihlédnu při zkoušce, pokud se budu rozhodovat mezi dvěma známkami (přikloním se k té lepší v případě, že jste úkol splnili).
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-Pro odevzdání rešerše ​bude na ISu otevřena **odevzdávárna**. Termín pro odevzdání je **4.4.2019**.+Pro odevzdání rešerše ​je na ISu otevřena **odevzdávárna**. Termín pro odevzdání je **4.4.2019**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
zpradat/cs/homework.txt · Last modified: 2019/04/02 15:32 by vitek