User Tools

Site Tools


zpradat:cs:homework

Domácí úkol

Stručná prezentace libovolného článku v němž je použita ordinační metoda

Cílem je, abyste se seznámili s použitím ordinační metody v praxi.
Najděte si, prosím, nějaký článek publikovaný v odborném časopise, v němž je použita nějaká ordinační metoda. Může jít o ordinaci nepřímou i přímou. Článek by měl být pokud možno z vašeho oboru, ale není to podmínkou. Klidně použijte nějaký článek, který čtete k vaší práci. Při hledání můžete použít např. Web Of Knowledge, Google Scholar či Google.

Článek si pozorně pročtěte a do krátké prezentace stručně shrňte:

  • pozadí řešeného problému,
  • hlavní otázku, na kterou se snažili autoři odpovědět,
  • metodiku - jaké organismy autoři studovali, jak je vzorkovali, kolik měli lokalit, apod.,
  • vstupní data - např. kolik druhů zaznamenali, zda data nějak transformovali,
  • samozřejmě jakou analýzu použili na zpracování dat,
  • a co jim vyšlo a jak výsledek interpretují.

Pokud navíc připojíte svůj vlastní kritický názor na způsob použití metody, budu přešťastný.

Krátký referát o článku odprezentujete na přednášce 4.4.2019.

Tento úkol je zcela dobrovolný. Pokud jej splníte, potěšíte mě a jistě budete obohaceni. Navíc ke splnění přihlédnu při zkoušce, pokud se budu rozhodovat mezi dvěma známkami (přikloním se k té lepší v případě, že jste úkol splnili).

Pro odevzdání rešerše je na ISu otevřena odevzdávárna. Termín pro odevzdání je 4.4.2019.

zpradat/cs/homework.txt · Last modified: 2019/04/02 15:32 by vitek