User Tools

Site Tools


zpradat:cs:form

Anonymní vzkazovník

Chápu, že někomu může být nepříjemné vyjadřovat své názory na výuku přímo vyučujícímu. Zde je proto místo pro vyjádření Vašich názorů a námětů k výuce, k její formě i obsahu. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu a pokusím se Vaše podněty ve výuce reflektovat. Buďte prosím specifičtí. Pokud Vám něco ve výkladu uniklo nebo jsem nevysvětlil dostatečně, něco nechápete, napište to sem taky (nebo se zeptejte na přednášce:). Zkusím dovysvětlit. Díky vám!

H A U U S
zpradat/cs/form.txt · Last modified: 2017/02/23 17:09 (external edit)