User Tools

Site Tools


zpradat:cs:exam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zpradat:cs:exam [2018/02/15 13:37]
vitek
zpradat:cs:exam [2019/05/07 11:13] (current)
vitek
Line 7: Line 7:
   * Abstrakt   * Abstrakt
   * Úvod - stručný úvod do problematiky,​ formulace **cílů práce**   * Úvod - stručný úvod do problematiky,​ formulace **cílů práce**
-  * Metody - metodika sběru dat, popis práce s daty (např. standardizace,​ transformace) a metod, ​mělo by být jasné ke kterému **cíli se vztahuje jaká metoda**, případné odůvodnění výběru dané metody +  * Metody - metodika sběru dat, popis práce s daty (např. standardizace,​ transformace) a metod, ​musí být jasnéke kterému **cíli se vztahuje jaká metoda**, případné odůvodnění výběru dané metody 
-  * Výsledky - základní popis dat (počet vzorků, druhů, jedinců, jejich střední hodnoty), co říkají výsledky vícerozměrných metod - opět by měl být jasná **vazba na cíle práce**, komentované grafy+  * Výsledky - základní popis dat (počet vzorků, druhů, jedinců, jejich střední hodnoty), co říkají výsledky vícerozměrných metod - opět musí být jasná **vazba na cíle práce**, komentované grafy
   * Diskuse - stručná, komentář k výsledkům konfrontovaným se známou literaturou   * Diskuse - stručná, komentář k výsledkům konfrontovaným se známou literaturou
   * Seznam literatury.   * Seznam literatury.
  
 +Stěžejní je provázanost cílů, metod a výsledků.\\
 **Data** můžete použít jakákoliv botanická, zoologická,​ či jiná ekologická,​ nejlépe svoje. Pokud svá data nemáte, zkuste nějaká vyhledat, nebo mi napište. Při hledání se můžete inspirovat zdroji volně dostupných dat podle Davida Zeleného ([[http://​davidzeleny.net/​wiki/​doku.php/​zpradat:​public-data|zde]]). **Data** můžete použít jakákoliv botanická, zoologická,​ či jiná ekologická,​ nejlépe svoje. Pokud svá data nemáte, zkuste nějaká vyhledat, nebo mi napište. Při hledání se můžete inspirovat zdroji volně dostupných dat podle Davida Zeleného ([[http://​davidzeleny.net/​wiki/​doku.php/​zpradat:​public-data|zde]]).
 Data samozřejmě musí být mnohorozměrná,​ tj. ve formě matice s více druhy zaznamenanými na více lokalitách. Pro interpretaci je vhodné mít k dispozici ještě matici proměnných prostředí. Data samozřejmě musí být mnohorozměrná,​ tj. ve formě matice s více druhy zaznamenanými na více lokalitách. Pro interpretaci je vhodné mít k dispozici ještě matici proměnných prostředí.
Line 20: Line 21:
   * Přímá ordinační metoda (RDA, CA, dbRDA, PERMANOVA) - použijte jednu nebo více proměnných prostředí pro vysvětlení variability v druhových datech. Testujte vámi zvolenou hypotézu, nebo použijte postupný výběr (forward selection), případně rozklad variability. Uveďte vysvětlenou variabilitu,​ významnost,​ případně zobrazte ordinační diagram.   * Přímá ordinační metoda (RDA, CA, dbRDA, PERMANOVA) - použijte jednu nebo více proměnných prostředí pro vysvětlení variability v druhových datech. Testujte vámi zvolenou hypotézu, nebo použijte postupný výběr (forward selection), případně rozklad variability. Uveďte vysvětlenou variabilitu,​ významnost,​ případně zobrazte ordinační diagram.
  
-Analýzy by měly být provedeny v **R**, případně v Canoco, nikoliv v Juice. Soubor se závěrečnou prací nahrajte nejpozději **den před zkouškou do 16h** do odevzdávárny na ISu (případně mi pošlete emailem), abych se na práci stihl před zkouškou podívat.+Analýzy by měly být provedeny v **R**, případně v Canoco, nikoliv v Juice. ​\\ 
 + 
 +Soubor se závěrečnou prací nahrajte nejpozději **den před zkouškou do 16h** do odevzdávárny na ISu (případně mi pošlete emailem), abych se na práci stihl před zkouškou podívat.
  
 ==== Průběh zkoušky ==== ==== Průběh zkoušky ====
 Na vybraný termín zkoušky se prosím **zapisujte na ISu**. Večer před zkouškou Vám emailem zašlu rozpis s časem Vaší zkoušky určeným podle Vašeho pořadí. Během půlhodinové diskuze mi představíte data, metody a důvody, proč jste dané metody použili ve Vaší závěrečné práci a pomocí doplňujících dotazů se budu snažit zjistit, zda tomu opravdu rozumíte. Na vybraný termín zkoušky se prosím **zapisujte na ISu**. Večer před zkouškou Vám emailem zašlu rozpis s časem Vaší zkoušky určeným podle Vašeho pořadí. Během půlhodinové diskuze mi představíte data, metody a důvody, proč jste dané metody použili ve Vaší závěrečné práci a pomocí doplňujících dotazů se budu snažit zjistit, zda tomu opravdu rozumíte.
zpradat/cs/exam.txt · Last modified: 2019/05/07 11:13 by vitek