User Tools

Site Tools


visbiodat:cs:theory:libraries

V počítačové učebně A9-316 máme pravidelně potíže s instalací rozšiřovacích balíků a jejich používáním. Platí to i pro nějaké notebooky.
Na příklady balíku knitr uvedu postup instalace.

Instalaci většinou stačí provést pomocí install.packages("knitr"). To provedeme jen jednou, ale po zapnutí R nebo RStudia je vždy potřeba před jeho použitím připojit knihovnu library("knitr"). Někdy (a to je případ právě počítačové učebny) nemáme přístup k systémovým souborům (např. “C:/Program Files/R/R-3.2.3/library”) a můžeme měnit jen uživatelsky specifickou část souborů (např. “C:/Users/vitek/Documents/R/win-library/3.2”). Instalace pak sice proběhne, ale do té uživatelsky specifické části a může se stát, že R neví, že se do ní má dívat při načítání knihovny. Musíme mu tedy cestu nadiktovat a to uděláme pomocí příkazu .libPaths():

.libPaths("C:/Users/vitek/Documents/R")
 
# v případě školních počítačů by mělo fungovat:
.libPaths("K:/Documents/R")

Z nějakého mně neznámého důvodu také dělá problém instalace balíků odklikaná v RStudiu. Je potřeba tedy instalovat pomocí příkazu instal.packages().

Toť jádro problému. A zde je celý postup v bodech pro školní počítače:

# 1. zkontrolujeme, zda je mezi cestami ke knihovnám také "K:/Documents/R":
.libPaths()
 
# 2. pokud není, zadáme ji:
.libPaths("K:/Documents/R")
 
# 3. nainstalujeme balík mmanuálně:
install.packages("knitr")
 
# 4. zkusíme jej použít - zkusíme kompilovat notebook. Pokud R hlásí, 
# že je potřeba nainstalovat nový balík, sami jej nainstalujeme pomocí
# příkazu, např.:
install.packages("rmarkdown")
 
# 5. opět zkusíme spustit kompilaci notebooku.

Pokud by vám ani tento návod nefungoval, dejte mi prosím vědět.

visbiodat/cs/theory/libraries.txt · Last modified: 2017/02/23 17:09 (external edit)