User Tools

Site Tools


Sidebar

Vít Syrovátka

Úvod do R


Teorie

Sekce Teorie je (a asi ještě dlouho bude) v průběžné výstavbě.

Software

Objekty v R

Cvičení

Data

Zápočet

Další zdroje

R for Data Science (2017) - excelentní tutorial Hadleyho Wickhama následující filozofii tidyversu
Data Processing with dplyr & tidyr - tutorial na úpravu dataframů pomocí tidyversových balíků dplyr a tidyr

r_intro:cs:theory:installation

Návod na instalaci R a RStudia

Práci v R velmi usnadní editor skriptu. Dobrým editorem je RStudio, které mimo jiné napovídá při psaní jmen funkcí a objektů a pomáhá s uzavíráním závorek a uvozovek. Navíc ještě podporuje organizaci práce v projektech, což umožňuje snadné přesouvání souborů spojených s projektem mezi počítači a zjednodušuje přístup k nim (pracovní adresář je vždy automaticky spojen s projektovou složkou a cesty k souborům specifikujeme jen uvnitř projektu). Umí ale i spoustu dalších věcí.

RStudio je ale “jenom” editor, pomocí něhož vytváříme skript, který následně posíláme do R, které jej po té zpracuje. R je proto nutné nainstalovat také.

Postup první instalace je následovný:

  • nainstalujeme R
  • nainstalujeme RStudio
  • spustíme RStudio, v němž budeme pracovat (a ve kterém se otevře i R konzole sama).

Instalace R

Před stažením instalačního souboru R je nejprve potřeba vybrat lokální zrcadlo, ze kterého budeme stahovat (např. Vídeň nebo Praha). To vyberme z nabídky po kliknutí na CRAN v oddílu Download na domovské stránce R Project. (Přímý link na výběr zrcadel). Pak jen vybereme verzi pro používaný operační systém a proklikáme se k instalačnímu souboru. Zde je odkaz pro stažení aktuální verze pro Windows.
Po stažení stačí instalační soubor spustit a vše odklikat OK.

Instalace RStudia

Na stránce RStudia klikneme na Download v levé části, z nabídnutých možností vybereme RStudio Desktop (Free) nakonec ještě vybereme verzi pro náš operační systém a stahujeme.
Po stažení samozřejmě soubor spustíme a během instalace potvrdíme vše OK.

Aktualizace

Zhruba každý půlrok vychází nová verze R i RStudia. Je dobré mít vždy nainstalovanou aktuální verzi. Pro tu jsou totiž obvykle optimalizované rozšiřovací balíky. Pokud se vám stane, že něco nefunguje tak, jak má, nezapomeňte zkontrolovat aktuálnost softwaru včetně balíků a teprve potom hledejte další možné příčiny.

Aktualizaci R a RStudia provedeme jednoduše tak, že stáhneme novou verzi a nainstalujeme ji. Balíky je možné také znovu nainstalovat, nebo aktualizovat pomocí RStudia v Tools/Check for Package Updates.

r_intro/cs/theory/installation.txt · Last modified: 2018/09/19 21:18 by vitek