User Tools

Site Tools


r_intro:cs:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
r_intro:cs:start [2019/09/18 11:56]
vitek
r_intro:cs:start [2019/10/03 15:05] (current)
vitek
Line 5: Line 5:
 Toto jsou stránky předmětu **Úvod do R**. Najdete zde veškeré výukové materiály - zadání pro cvičení, data, i řešení příkladů. Pro přístup k výukovým materiálům je vyžadováno přihlášení (login vpravo nahoře). Heslo k přihlášení Vám sdělím ve výuce, případně mi napište a pošlu Vám ho mailem.\\ Toto jsou stránky předmětu **Úvod do R**. Najdete zde veškeré výukové materiály - zadání pro cvičení, data, i řešení příkladů. Pro přístup k výukovým materiálům je vyžadováno přihlášení (login vpravo nahoře). Heslo k přihlášení Vám sdělím ve výuce, případně mi napište a pošlu Vám ho mailem.\\
 Na těchto stránkách mám v úmyslu shromažďovat i teoretické povídání a návody o práci v **R**. To se mi zatím daří jen částečně,​ stránky zatím nedokáží nahradit výklad ve cvičení. Na těchto stránkách mám v úmyslu shromažďovat i teoretické povídání a návody o práci v **R**. To se mi zatím daří jen částečně,​ stránky zatím nedokáží nahradit výklad ve cvičení.
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Příští týden, **10.10.2019,​ cvičení odpadne**, jsem v terénu.
 +</​WRAP>​
 +
  
 ===== Rozvrh a učebna ===== ===== Rozvrh a učebna =====
-Cvičení bude probíhat v podzimním semestru 2019 každý čtvrtek ve dvou skupinách. První od 8:00 do 9:50, druhá bude navazovat v 10:00 a poběží do 11:50. Výuka probíhá v Bohunickém kampusu v počítačové učebně [[https://​maps.muni.cz/​kompas/?​code=BHA10N03026|A9-316]].+Cvičení bude probíhat v podzimním semestru 2019 každý čtvrtek ve dvou skupinách. První od 8:30 do 10:10, druhá bude navazovat v 10:10 a poběží do 11:50. Výuka probíhá v Bohunickém kampusu v počítačové učebně [[https://​maps.muni.cz/​kompas/?​code=BHA10N03026|A9-316]].
  
 ===== Motivace a cíle předmětu ===== ===== Motivace a cíle předmětu =====
r_intro/cs/start.txt · Last modified: 2019/10/03 15:05 by vitek