User Tools

Site Tools


r_intro:cs:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
r_intro:cs:start [2019/10/03 15:05]
vitek
r_intro:cs:start [2019/10/21 21:48] (current)
vitek
Line 5: Line 5:
 Toto jsou stránky předmětu **Úvod do R**. Najdete zde veškeré výukové materiály - zadání pro cvičení, data, i řešení příkladů. Pro přístup k výukovým materiálům je vyžadováno přihlášení (login vpravo nahoře). Heslo k přihlášení Vám sdělím ve výuce, případně mi napište a pošlu Vám ho mailem.\\ Toto jsou stránky předmětu **Úvod do R**. Najdete zde veškeré výukové materiály - zadání pro cvičení, data, i řešení příkladů. Pro přístup k výukovým materiálům je vyžadováno přihlášení (login vpravo nahoře). Heslo k přihlášení Vám sdělím ve výuce, případně mi napište a pošlu Vám ho mailem.\\
 Na těchto stránkách mám v úmyslu shromažďovat i teoretické povídání a návody o práci v **R**. To se mi zatím daří jen částečně,​ stránky zatím nedokáží nahradit výklad ve cvičení. Na těchto stránkách mám v úmyslu shromažďovat i teoretické povídání a návody o práci v **R**. To se mi zatím daří jen částečně,​ stránky zatím nedokáží nahradit výklad ve cvičení.
- 
-<WRAP center round important 60%> 
-Příští týden, **10.10.2019,​ cvičení odpadne**, jsem v terénu. 
-</​WRAP>​ 
  
  
r_intro/cs/start.1570107905.txt.gz · Last modified: 2019/10/03 15:05 by vitek