User Tools

Site Tools


Sidebar

Vít Syrovátka

Úvod do R


Teorie

Sekce Teorie je (a asi ještě dlouho bude) v průběžné výstavbě.

Software

Objekty v R

Cvičení

Data

Zápočet

Další zdroje

R for Data Science (2017) - excelentní tutorial Hadleyho Wickhama následující filozofii tidyversu
Data Processing with dplyr & tidyr - tutorial na úpravu dataframů pomocí tidyversových balíků dplyr a tidyr

r_intro:cs:start

Úvod do R

Předmět Bi7560, PřF MU, vyučující Vít Syrovátka

Toto jsou stránky předmětu Úvod do R. Najdete zde veškeré výukové materiály - zadání pro cvičení, data, i řešení příkladů. Pro přístup k výukovým materiálům je vyžadováno přihlášení (login vpravo nahoře). Heslo k přihlášení Vám sdělím ve výuce, případně mi napište a pošlu Vám ho mailem.
Na těchto stránkách mám v úmyslu shromažďovat i teoretické povídání a návody o práci v R. To se mi zatím daří jen částečně, stránky zatím nedokáží nahradit výklad ve cvičení.

Rozvrh a učebna

Cvičení bude probíhat v podzimním semestru 2019 každý čtvrtek ve dvou skupinách. První od 8:30 do 10:10, druhá bude navazovat v 10:10 a poběží do 11:50. Výuka probíhá v Bohunickém kampusu v počítačové učebně A9-316.

Motivace a cíle předmětu

Některé předměty jsou na Ústavu botaniky a zoologie vyučovány s pomocí nebo přímo v programu R. Bez znalosti základů práce v R je pak studium těchto předmětů náročné a člověk se snadno začne ztrácet v předmětu výuky, protože se snaží pochopit Rkový kód místo aby se soustředil na obsah sdělení.
Tento předmět má za cíl dát studentům základní znalost R, která umožní plné soustředění na obsah výuky bez tápání v kódu.

Co se naučíme

 • ovládat R a editor RStudio
 • používat funkce
 • vyhledávat funkce a návody
 • tvořit a upravovat objekty v R
  • poznáme, v jakých objektech se v R data skladují, jaká mají specifika, a kdy jaký objekt použít
 • načítat data do R
  • a to od jednotlivých hodnot až po velké datasety
 • pracovat s částmi datových objektů
  • dělat tzv. podvýběry
 • řadit datové soubory podle proměnných
 • hromadně aplikovat procesy pomocí jednoduchých smyček a speciálních funkcí
 • tvořit vlastní funkce
 • vytvořit zprávu s postupem a výsledky práce v R
 • nakreslit bodový graf
  • v něm odlišíme skupiny pomocí symbolů a barev

Co se nenaučíme

Forma výuky

R je jazyk. Stejně jako každý jiný jazyk, i R se nejlépe učí jeho používáním, “mluvením”. Stěžejní je při výuce proto praktické cvičení přímo u počítače. Na začátku každé dvouhodiny bude krátký výklad následovaný plněním úkolů individuálně na počítači.

Zápočet

Pro získání zápočtu je nutné úspěšné absolvování zápočtové úlohy. Úlohu splní ten, kdo dosáhne zhruba nadpolovičního počtu bodů. Při zápočtové úloze je dovoleno vše kromě komunikace a sdílení postupů a řešení se spolužáky. Více k zápočtové úloze zde.
Docházka není pro získání zápočtu nutná, ale je velmi doporučená. Ne vše se mi daří na stránky dávat. Nicméně zdrojů informací k R a volně dostupných studijních textů je hromada (hlavně v angličtině). Někdo se rád učí sám v klidu doma, to respektuji.

r_intro/cs/start.txt · Last modified: 2019/10/21 21:48 by vitek