User Tools

Site Tools


Sidebar

Vít Syrovátka

Úvod do R


Teorie

Sekce Teorie je (a asi ještě dlouho bude) v průběžné výstavbě.

Software

Objekty v R

Cvičení

Data

Zápočet

Další zdroje

R for Data Science (2017) - excelentní tutorial Hadleyho Wickhama následující filozofii tidyversu
Data Processing with dplyr & tidyr - tutorial na úpravu dataframů pomocí tidyversových balíků dplyr a tidyr

r_intro:cs:data:salmon

Export lososů Spojenými Státy

Měsíční data o exportu Amerických lososů.

Data v .txt stáhněte zde.

Protože jsou data složitější struktury, je jednodušší je načíst přímo ze stránek následovně:

salmon<- read.delim(url("https://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=rintro:data:salmon_catches_export.txt"),
 skip = 1,header= F, sep = "|")[,2:7]
names(salmon)<-
 strsplit(readLines(con = url("https://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=rintro:data:salmon_catches_export.txt"), n = 1),
      split= ", ")[[1]]

Proměnné datasetu

 • YEAR - rok exportu
 • MONTH - měsíc
 • COUNTRY - do jaké země export proběhl
 • PRODUCT - exportovaný produkt
 • KILOS - exportované množství v kilogramech
 • DOLLARS - cena exportovaného zboží v USD

Data převzata z http://www.st.nmfs.noaa.gov/ na podzim 2016.

r_intro/cs/data/salmon.txt · Last modified: 2017/11/07 11:47 by vitek