User Tools

Site Tools


Sidebar

Vít Syrovátka

Úvod do R


Teorie

Sekce Teorie je (a asi ještě dlouho bude) v průběžné výstavbě.

Software

Objekty v R

Cvičení

Data

Zápočet

Další zdroje

R for Data Science (2017) - excelentní tutorial Hadleyho Wickhama následující filozofii tidyversu
Data Processing with dplyr & tidyr - tutorial na úpravu dataframů pomocí tidyversových balíků dplyr a tidyr

r_intro:cs:data:gammarus

Rozměry a hmotnost blešivců potočních //Gammarus fossarum//

Data z experimentu Adi Kapráľové, zatím ještě neublikovaná.
Jedná se o rozměry a hmotnost měřené na jedincích, se kterými byly prováděny potravní experimenty. Každému blašivci byl nabídnut jeden ze 2 pakomárů jako kořist a byl sledován úbytek kořisti v závislosti na druhu kořisti a velikosti blešivce.

Data ve formě tabulátorem odděleného textu .txt stáhněte zde.

Pro přímé načtení do R použijte cestu k souboru:

url("https://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=r_intro:data:gammarus.txt")

Proměnné datasetu

 • Datum - datum experimentu
 • cislo - jedinecny identifikator
 • hlava - délka hlavy [mm]
 • telo - délka hlavy [mm]
 • telson - délka telsonu [mm]
 • delka_tela - délka celého blešivce [mm]
 • delka_zivy - délka celého blešivce měřeného zaživa [mm]
 • hmotnost - hmotnost blešivce [g]
 • pohlavi - pohlaví blešivce (F/M)
 • pakomar - nabízená kořist
 • pozn - poznámka
r_intro/cs/data/gammarus.txt · Last modified: 2017/12/05 11:33 by vitek