User Tools

Site Tools


anadat:cs:theory:eda

EDA

Otevření samostatného grafického okna

windows()

Dotchart všech abundancí (musím je nejprve převést na matici, protože funkce dotchart() požaduje numerický objekt)

dotchart(as.matrix(dat))

Protože dotchart na matici nevypadá moc dobře (kreslí body přes jména druhů), můžeme si body nechat vykreslit manuálně. Zde je jednoduchá funkce, která to udělá:

Celý kód pošlete do R, tím funkci nadefinujete, pak použijeme následovně:

par(mar= c(2,6,1,1)) # nastavení okrajů grafického okna (aby se vešly zkratky druhů)
dtf.dotchart(dat)

Dotchart pro všechny numerické proměnné:

multidot(dat)

Párový graf pro numerické proměnné:

pairs(dat, 
      lower.panel= panel.cor, 
      upper.panel= panel.smooth2, 
      diag.panel=panel.hist)
anadat/cs/theory/eda.txt · Last modified: 2017/04/07 23:56 by vitek