User Tools

Site Tools


anadat:cs:start

Analýza dat v ekologii společenstev v programu R

Předmět Bi7550, PřF MU, vyučující Vít Syrovátka

Předmět je vypsán v jarním semestru 2017. Pro malý počet zájemců není zařazen v rozvrhu, výuka ale proběhne a to blokově o víkendu.

Pravděpodobný, téměř již jistý, termín blokové výuky bude 8-9. dubna 2017.

Prerekvizity

Předmět slouží jako doplňující cvičení k Zpracování dat v ekologii společenstev. Pro absolvování je potřebná teoretická znalost vícerozměrných metod a doporučená je základní znalost práce v R zhruba v rozsahu Úvodu do R.

Cíle předmětu

Naučit se aplikovat vícerozměrné metody v prostředí programu R a prakticky je procvičit.

Zkouška

Při absolvování předmětu spolu se Zpracováním dat v ekologii společenstev je zkouška z obou předmětů spojená. Student pouze data do závěrečné práce zpracuje v prostředí programu R. V opačném případě bude zkouška individuální a budu přihlížet k aktivitě na cvičení.

anadat/cs/start.txt · Last modified: 2017/02/26 18:03 by vitek