User Tools

Site Tools


anadat:cs:fun:multidot

multidot()

Jednoduchá smyčka, která vykreslí dotchart pro každou proměnnou zadaného dataframu.

# jednoducha funkce, ktera zobrazi dotcharty pro vsechny promenne dataframu dtf
# je potreba rozdelit graficke okno, aby se grafiky neprepsaly
# ----------------------------------------------------------------------------
multidot<- function(dtf){
  for(i in names(dtf)){
    dotchart(dtf[, i], main= i)
  }
}
# ----------------------------------------------------------------------------
anadat/cs/fun/multidot.txt · Last modified: 2017/04/07 23:53 by vitek