User Tools

Site Tools


anadat:cs:data:doubs

Doubs River

Ve své doktorské práci Verneaux (1973, viz také Vernaux et al. 2003) navrhl použití ryb pro charakterizaci ekologických zón v podélném profilu evropských řek a ukázal, že rybí společenstva jsou dobrými indikátory. Vernaux navrhl typologii čtyř pásem pojmenovaných podle podle charakteristických druhů: pstruhové, lipanové, parmové a cejnové. Spolu s rybami se podél říčního kontinua, od čistých, dobře okysličených a na živiny chudých horních úseků po eutrofizované a na kyslík chudé spodní úseky, mění i důležité ekologické faktory.

Dataset obsahuje tři matice - abundance 27 druhů, hodnoty naměřených 11 proměnné prostředí a geografické koordináty - pro 30 lokalit rozmístěných podél řeky Doubs, která protéká v blízkosti Švýcarsko-Francouzské hranice v pohoří Jura. Abundanční data jsou zaznamenána na semikvantitativní, druhově specifické škále 0-5, nejedná se o počty zaznamenaných ryb.

Data jsou dostupná v příloze knihy Numerical Ecology with R (Borcard et al. 2011) a v balíku ade4 (ta jsou použita zde).

doubs.xlsx

Do R data můžeme načíst následovně:

# druhová data:
spe<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:doubs_spe.txt"),
         row.names= 1)
 
# proměnné prostředí:
env<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:doubs_env.txt"),
         row.names= 1)
 
# geografické koordináty:
coord<- read.delim(url("http://vitsyrovatka.info/lib/exe/fetch.php?media=zpradat:data:doubs_coord.txt"),
         row.names= 1)

Verneaux, J.: Cours d’eau de Franche-Comté (Massif du Jura). Recherches écologiques sur le réseau hydrographique du Doubs. —Essai de biotypologie. Annales scientifiques de l’Université de Franche-Comté, Biologie Animale 3, 1–260 (1973)

anadat/cs/data/doubs.txt · Last modified: 2017/04/18 18:38 by vitek